שלט של מזגן תדיראן

מזגן תדיראן שלט הוראות הפעלה

שלט של מזגן תדיראןהמדריך המלא והשלם- מזגן תדיראן שלט הוראות הפעלה 2017 – צוות טכנאי מזגנים חיפה המומחים שלנו ברוזנפלד מזגנים הכין במיוחד עבורכם את המדריך שיסביר לכם כיצד לתפעל את שלט המזגן של תדיראן.

שלט למזגן תדיראן הוראות הפעלה

הערה: הקפד על קו ראייה פנוי ללא חסימה כלשהי בין העינית של המזגן לבין השלט-רחוק. אין להפיל או לזרוק את השלט רחוק, אין לאפשר חדירת נוזלים לתוכו ואין לחשוף אותו לקרינת שמש או לטמפרטורות חמות מאוד. לאחר חיבור המזגן לחשמל המזגן משמיע ציפצוף. מרגע זה אפשר להפעיל את המזגן באמצעות השלט הרחוק.

לחצן הפעלה/כיבוי – ONN/OFF

להפעלת המזגן, לחץ על הלחצן פעם אחת, לכיבוי המזגן, לחץ לחיצה נוספת.

לחצן מצב פעולה -MODE

לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי במצב הפעולה הרצוי- אוטומטי, קירור, חימום, אוורור, ייבוש. מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן הוא אוטומטי.

  • במצב אוטומטי המזגן יפעל באופן אוטומטי בהתאם לכיוונים שנקבעו ע”י היצרן. במצב זה לא ניתן לכוון את הטמפרטורה ומהירות המאוורר וטמפרטורה לא תוצג בתצוגה.
  • במצב קירור סימן ידלק ביחידה הפנימית. לחץ על לחצני הטמפרטורה על מנת לקבוע את הטמפרטורה הרצויה. לחץ על FAN מנת לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על לחצני הטיית אוויר על מנת לכוון את מדפי הטיית אוויר.
  • במצב יבוש המזגן יפעל במהירות נמוכה וסימן ידלק ביחידה הפנימית. במצב יבוש לא ניתן לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על לחצני הטיית אוויר על מנת לכוון את מדפי הטיית האוויר.
  • במצב אוורור המזגן יופעל כמאוורר בלבד ללא קירור או חימום. כל הסימנים יהיו כבויים. לחץ על על מנת לכוון את מהירות המאוורר. במצב חימום סימן ידלק ביחידה הפנימית. לחץ על לחצני הטמפרטורה על מנת לקבוע את הטמפרטורה הרצויה. לחץ על FAN מנת לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על לחצני הטיית אוויר על מנת לכוון את מדפי הטיית אוויר.

לחצן מהירות מאוורר -FAN

הגדרת מהירות המאוורר : אוטומטי, מהירות נמוכה, מהירות בינונית, מהירות גבוהה.  לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי במהירות המאוורר הרצויה. מהירות ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן היא אוטומטית. במצב אוטומטי לא ניתן לשנות את מהירות המאוורר. מהירות המאוורר מבוקרת באופן אוטומטי.

מזגן תדיראן שלט הוראות הפעלה 

לחצן טורבו -TURBO

לחצן זה מפעיל ומכבה את פונקציית הטורבו במצבי הפעולה קירור וחימום. כאשר בוחרים בפונקציית הטורבו, סימן הטורבו מופיע בתצוגה. מצב זה מתבטל באופן אוטומטי אם משנים את מצב הפעולה של המזגן או את מהירות המאוורר. פונקציית הטורבו מאפשרת למזגן להגיע לטמפרטורה שכוונה בזמן הקצר ביותר.

לחצני טמפרטורה שלט למזגן תדיראן הוראות הפעלה

לחצנים אלו משמשים להעלאה או להורדה של הטמפרטורה הרצויה. החזק את הלחצן לחוץ במשך 2 שניות; תצוגת הטמפרטורה תשתנה עד שתרפה מהלחצן, ופקודת השינוי תישלח למזגן. מרגע זה יופיע ערך הטמפרטורה הרצויה בתצוגה באופן קבוע.

לחצן מדף הטיית אוויר אופקית (ימין שמאל) הוראות הפעלה שלט למזגן תדיראן

לחצן זה משמש לכיוון זווית ההטיה האופקית של זרם האוויר היוצא מהמזגן.

לחצן מדף הטיית אוויר אנכית (מעלה מטה) מזגן תדיראן הוראות הפעלה לשלט

לחצן זה משמש לכיוון זווית ההטיה האנכית של זרם האוויר היוצא מהמזגן.

לחצן שינה – SLEEP שלט של מזגן תדיראן הוראות הפעלה

לחצן זה מאפשר להפעיל ולבטל את מצב השינה במזגן. מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן הוא OFF.
פונקציית השינה מתבטלת ברגע שמכבים את המזגן. לאחר לחיצה על לחצן SLEEP, ניתן לכוון את משך הפעולה. את פונקציה השינה לא ניתן להפעיל באוורור ובאוטומטי.

לחצן I FEEL תפעול שלט למזגן תדיראן
כיוון הטמפרטורה הרצויה בנקודה מסוימת בחדר. לחץ לחיצה אחת על הלחצן כדי להפעיל את הפונקציה.לחיצה נוספת מכבה פונקציה זו. פונקציה זו נועדה לאפשר את קריאת הטמפרטורה מאזור השלט. יש לשים את השלט ליד המשתמש.

לחצן הפעלה בהשהייה – TIMER ON/TIMER OFF

לחצן זה קובע את זמן פעולת המזגן בהשהיה. לאחר לחיצה על לחצן TIMER ON שלט למזגן תדיראן הוראותנעלם והסימן ON בתצוגת השלט מהבהב וישמע ציפצוף. בזמן הפעולה חובה קשר עין בין השלט לצג המזגן. לחץ על לחצני הטמפרטורה כדי לכוון את זמן הפעלת המזגן בהשהיה.לאחר כל לחיצה כוון שעת ההפעלה יורד או יעלה בדקה אחת. לחיצה ממושכת (מעל 2 שניות) על לחצני הכיוון תגרום לשינוי מהיר של כוון הזמן. לחץ פעם נוספת על TIMER ON על מנת לאשר את זמן ההפעלה. הסימן NO יפסיק להבהב. סימן החיווי בתצוגה יופיע קבוע.

לחצן כיוון שעון -CLOCK

לחץ על לחצן זה על מנת לכוון את השעון. הסימן שלט למזגן תדיראן הוראותבתצוגה השלט מהבהב. בתוך 5 שניות לחץ על לחצני הטמפטורה שלט למזגן תדיראן הוראות הפעלהכל לחיצה תוסיף או תוריד דקה אחת. לחיצה ממושכת (מעל 2 שניות) על לחצני הכיוון תשנה את כיוון השעון במהירות. שחרר את הלחיצה כאשר השעון יראה את השעה הנכונה.לחץ שנית על לחצן CLOCK על מנת לאשר את כיוון השעון. סימן החיווי יפסיק להבהב .

לחצן מצב שקט -QUIET

לחץ על לחצן QUIET. על הצג יופיע חיווי שלט למזגן תדיראןו-AUTO.עבודה במצב שקט (מצב לילה). מהירות המאוורר קבועה ואוטומטית. לא ניתן במצב זה לשנות את מהירות המאוורר. ביציאה ממצב שקט החיווי ייעלם מהצג. לא ניתן להפעיל מצב זה במצב מאוורר ובמצב יבש.

לחצן ייבוש סוללה פנימית -X-FAN

לחצן זה משמש לבחירה וביטול של מצב ייבוש סוללה פנימית.במצב ייבוש סוללה, יופיע על הצג חיווי תדיראן שלט. המאוורר הפנימי ממשיך לעבוד בערך 2 דקות לאחר כיבוי המזגן על מנת לייבש את הסוללה ובכך מונע היוצרות בקטריות בסוללה. לאחר הפעלת המזגן פעם נוספת, כדי לעבור למצב ייבוש סוללה, יש ללחוץ פעם נוספת על לחצן X-FAN. לחצן זה פעיל בקירור וייבוש בלבד. לחצן זה אינו פעיל במצב חימום, איוורור ואוטומטי. מצב ברירת המחדל הוא כבוי.

לחצן תאורת תצוגה ביחידה הפנימית -LIGHT הוראות תדיראן שלט

משמש לכיבוי והפעלת תאורת תצוגה ביחידה הפנימית.

לחצן טמפרטורה -TEMP

לחצן זה מאפשר לראות את טמפרטורת החדר והטמפרטורה החיצונית על הצג של היחידה הפנימית.

הוראות תדיראן הפעלה שלט

2.6/5 - (86 votes)